Alle nyheder

Tirsdag, 09 maj 2017 08:55

Endnu flere turbøjer i 2017

SÆSONEN ER SKUDT I GANG. OGSÅ FOR TURSEJLERNE. OG NU ER DER ENDNU FLERE TURBØJER TIL RÅDIGHED!

I 2016 blev antallet af de gule turbøjer, som vi frit kan ligge ved, øget fra ca. 170 til 260. I år er det øget til hele 300 bøjer!

Det er sket i forbindelse med, at Danske Tursejlere for et par år siden blev medlem af Dansk Sejlunion (DS), og gerne ville yde en indsats for fællesskabet. De havde held med at få Friluftsrådet til at finansiere bøjerne. Medlemmer af klubber i DS - f.eks. Sejlklubben Lynæs - kan frit ligge ved bøjerne, uanset om de er mærket med DS eller DT. Blot skal vores både føre Dannebrog og DS-stander.

At overnatte ved en turbøje er lidt nemmere end at ligge for eget anker. Og så får man ikke nassede fingre, når ankeret hales op.

De officielle regler for brug af bøjerne kan ses på sejlsport.dk og ser sådan ud:

Regler for brug af turbøjerne  

Bøjer mærket DS - benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion eller Danske Tursejlere. Hækflag og DT- eller DS-stander skal føres.

Bøjer mærket DT - kan benyttes af alle fartøjer.

 Følgende regler skal overholdes ved brug af DS- og DT-bøjer:

  1. Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.
  2. Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  3. Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.
  4. Benyttes samme bøje af flere både, er det først ankomne båd som bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden. Sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).
  5. Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i "Internationale Søvejsregler". 

Henrik P

Læst 491 gange Senest ændret Mandag, 10 Juli 2017 16:13