Alle nyheder

Mandag, 26 oktober 2015 16:37

EBA ANBEFALING OMKRING BÅDSKROTNING

Hele forsamlingen i Berlin Hele forsamlingen i Berlin HP

LIDT INFORMATION EFTER  MØDE I EUROPEAN BOATING ASSOCIATION, EBA

EBA er en organisation, hvor alle europæiske landes sejlunioner kan melde sig ind. Formålet for EBA er at være sejlernes talerør over for, primært, overnationale myndigheder som f.eks. EU og FN og disses underorganisationer, og er samtidig et forum, hvor man kan udveksle erfaringer og indtage fælles holdninger i forsøg på at påvirke sejlernes omverden. Man beskæftiger sig derimod ikke med kapsejladsrelaterede forhold. Det klarer ISAF så glimrende. Der er 28 organisationer fra 18 lande som medlem af EBA.

Dansk Sejlunion var med til at skabe EBA i 1982 og har været en væsentlig deltager i organisationens arbejde siden. Ind til efteråret 2014 var tidligere formand i DS, Peer Bent Nielsen, præsident. Efter 8 år på den post kunne han ikke genvælges, så jobbet blev overtaget af Willem Dekker fra Holland. Carl Gerstrøm, også tidligere DS-formand, har været med i 16 år, de sidste 8 som vicepræsident og kasserer. Undertegnede blev i foråret 2015 valgt til ny kasserer. På mødet her i oktober i Berlin udløb Carls valgperiode som vicepræsident, og da han havde siddet i 8 år kunne han ikke genvælges. Forsamlingen valgte derfor undertegnede til den ærefulde tjans, efter at DS havde indstillet mig som kandidat.

EBAs praktiske arbejde omfatter problematikkerne omkring miljøpåvirkninger og uønskede invasive arter, tekniske tiltag f.eks. omkring ISO-certificeringer af dele til både, lovgivningstiltag fra EU og enkeltlande, uddannelseskrav for sejlads på havet og på Europas indre vandveje og flere andre ting.

  • Aktuelt er en arbejdsgruppe i EBA blevet færdig med at kortlægge, hvordan lystfartøjer kan skrottes. Denne teknik udvikles meget i disse år, hvor mange både fra 60'erne og 70'erne er på vej ud, og hvor der forventes nærmest en tsunami af skrotningsmodne både de næste år. På oktober-mødet enedes landene om en fælles holdning, som baserer sig på at producenterne skal forpligtes til at producere både, som kan skrottes miljørigtigt, og hvor alle dele kan genanvendes, ligesom det skal være sådan, at den sidste ejer af båden kan levere båden til skrotning uden omkostninger for ham. EU bør lave et direktiv, som beskriver dette. På linje med det direktiv, der er lavet for skrotningsmodne biler. Her får bilejeren heller ikke en regning, når hans bil skal skrottes. I flere perioder får han ligefrem penge for at sende bilen afsted.

  • Der er ved at blive lavet en ISO-certificering vedrørende havnesikkerhed. Her deltager EBA også for at varetage sejlernes interesser.

  • Hvilke papirer og andet skal man medbringe ved sejlads til et fremmed land? - EBA har netop indsamlet disse oplysninger fra de 18 medlemslande, og materialet kan frit bruges af EBAs medlemmer, f.eks. DS, til at hjælpe sejlerne med relevante oplysninger.

  • EBA er repræsenteret i de mange ISO-kommiteer, der for tiden er ved at revurdere certificeringerne for søventiler, rigge, el om bord, og meget andet.

  • Regler for bareboat charter, CEVNI-regler, generelle uddannelseskrav, uønskede invasive arter er også emner, som EBA beskæftiger sig med på sejlernes vegne.

Du kan læse mere om EBA på www.eba.eu.com

Henrik P

 

 


Læst 1299 gange Senest ændret Søndag, 06 december 2015 13:12