Alle nyheder

Lørdag, 09 maj 2015 08:42

MOMS-KLARHED I FRANKRIG

DANSK SEJLUNION HAR SKAFFET KLARHED OM MOMSPROBLEMERNE I FRANKRIG
Gennem snart mange år har DS med mellemrum fået henvendelser fra sejlere om at franske myndigheder har forlangt dokumentation af, at der er betalt moms af båden inden for EU, når båden anløber fransk havn. Har dette ikke har kunnet dokumenteres kunne båden ifalde bøde og betaling af fransk moms. Tilsvarende henvendelser har SKAT og Søfartsstyrelsen fået, men ingen af de 3 har kunnet finde ud af, hvad det skulle være for regler de franske myndigheder læner sig op af. Derfor gik DS i vinter i gang med at forsøge at finde ud af baggrunden.

Henvendelser fra DS til SKAT og Søfartsstyrelsen gav ingen løsning. De har ingen idé om, hvad det er for regler franske myndigheder mener sejlerne overtræder (EU-regler eller franske regler). SKAT kunne dog oplyse, at de ikke forlanger samme dokumentation fra udenlandske sejlere, når de anløber dansk havn. En henvendelse til den franske ambassade i København løste heller ikke noget. De henviste blot til den danske ambassade i Frankrig. På ambassaden i Paris landede vores forespørgsel hos en medarbejder, der intet vidste om sagen, men tog alvorligt fat i den. Efter nogle uger lykkedes det at finde frem til den embedsmand i den franske Transportstyrelse, som har ansvaret omkring fritidsbåde. I et par telefonsamtaler med ambassaden oplyste han, at han ikke kendte til problemet, men godt kunne forklare om de franske krav til ude fra ankommende skibe. Der blev aftalt et møde mellem ambassade-medarbejderen og embedsmanden, hvor vi sørgede for at ambassaden kunne lægge kopi af et Dansk Nationalitetsbevis udstedt af Søfartsstyrelsen, og et Internationalt Certificat for Pleasure Craft udstedt af DS på bordet.

Embedsmanden bekræftede, at de franske myndigheder alene forlanger dokumentation af, at skibet er dansk. Denne dokumentation kan, ifølge embedsmanden, glimrende være et af de 2 nævnte dokumenter. Oplysningerne i det pågældende dokument skal naturligvis stemme overens med bådens hækflag, og det navn og hjemsted, der står på skroget.

Sagen er således klar, og danske sejlere kan med ro i sjælen sejle til Frankrig uden at bekymre sig om en moms-dokumentation, som ikke kan skaffes. En krølle på sagen er, at hverken DS, SKAT eller Søfartsstyrelsen nogensinde har set et stykke papir fra en båd, som er blevet holdt tilbage og måske har betalt bøde eller ny moms. Er du selv - eller kender du nogen - der er rendt ind i problemet i Frankrig, så må du meget gerne kontakte undertegnede, så vi kan få et eller andet papir på bordet. En kvittering eller hvad det nu kan være. Det kan ligefrem ske, at vi så kan hjælpe med at få pengene tilbage!

Danske sejlere kan nu roligt planlægge en tur til Frankrig uden en masse spekulationer omkring hvordan momsbetaling kan dokumenteres. Det kræver blot en henvendelse til DS for udstedelse af et International Certificate for Pleasure Craft, hvis båden ikke er registreret i Skibsregistret og derfor har et Nationalitetsbevis.

Henrik P
Læst 1533 gange Senest ændret Tirsdag, 09 juni 2015 15:38