Alle nyheder

Tirsdag, 28 april 2015 06:52

NYE REGLER I NORGE

NORGES STORTING HAR VEDTAGET TVUNGEN BRUG AF VEST FOR FRITIDSSEJLERE I SMÅ BÅDE

Nu skal alle, der opholder sig udendørs i fritidsbåde mindre end 8 meter og som gør fart, bære redningsvest eller svømmevest. Efter flere års diskusioner har Stortinget vedtaget loven med 1 stemmes flertal. Det var en enlig mand fra Miljøpartiet de Grønne, der en sen nattetime valgte at stemme for lovforslaget, sammen med AP, SP KrF og V.

 

 

Både Norges Seilforbund (NSF) og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er imod tvungen brug, og vil helst lade bådføreren afgøre, om der skal vest på. Årligt omkommer ca. 32 personer i forbindelse med fritidssejlads i Norge. Hovedparten er mænd i alderen 40 - 60 år, og en tilbagevendende uheldig cocktail i forbindelse med ulykker er fart, mørke og alkohol. Den gruppe i Stortinget, som stemte imod forslaget havde selv foreslået, at tvungen vest alene skulle gælde for børn og unge op til 16 år. Der har i mange år ikke figureret nogle i denne aldersklasse i statistikken over dødsulykker.

Både NSF og KNBF havde langt foretrukket oplysningskampagner og regner ikke med, at den nye lov vil ændre på ulykkestallene. Der er efter deres opfattelse tale om en tåbelig bestemmelse, som ikke vil få andre konsekvenser end diskusioner med politiet og penge i bødekassen. NSF og KNBF har længe arbejdet for, at der laves en havarikommission, som skal efterforske ulykker med fritidsbåde lige så grundigt som ulykker med erhvervsfartøjer. En sådan ordning ville også i Danmark kunne give os et meget bedre overblik over, hvorfor ulykker sker. 

I Norge er der i alt ca. 750.000 fritidsbåde. 

For at undgå den slags hovsa-reguleringer fra uvidende myndigheder, er det meget nødvendigt, at vi sejlere selv har konkret, solidt underbygget viden om vores færden på vandet. Det er en af de ting man forsøger at skaffe gennem arbejdet i f.eks. Nordisk Båtråd, hvor vi gennem DS er repræsenteret. Peer Bent Nielsen er generalsekretær, Carl Gerstrøm er formand i år (det skifter hvert år), og undertegnede er "almindelig" DS-repræsentant.

Henrik P

Læst 1195 gange Senest ændret Torsdag, 28 maj 2015 18:41