Alle nyheder

Mandag, 23 februar 2015 10:28

HVOR SEJLER DU HENNE?

DET ER SUPER VIGTIGT, AT DER SKER EN REGISTRERING AF, HVOR VI SEJLER
I disse år sker der i alle EU-landene en planlægning af, hvor diverse maritime aktiviteter skal ske. Der vil blive fastlagt områder til vindmøller, fiske- og tangbrug, fiskeri, skibsruter og andre ting. Det er for så vidt udmærket, men hvis der skal tages hensyn til friluftslivet på havet, så er det nødvendigt, at vi kender til, og kan dokumentere, hvor og hvordan vi sejlere bruger havet. Det er der i øjeblikket ingen formel viden om. Aktuelt var jeg, som repræsentant for DS og Isefjordkredsen for et års tid siden kaldt til et møde, arrangeret af Energinet.dk, som var i gang med planlægning af 6 vindmølleparker. Den aktuelle park skal ligge i Sejrøbugten. Der var indbudt en række parter, som Søfartsstyrelsen, Storebæltbroens vagt, Stena Line, en lods, en fisker og så Isefjordkredsen, da Sejrøbugten ligger inden for kredsens område. Efter min opfattelse ville mølleområdet komme til at ligge meget tæt på storskibsruteerne, så der ikke ville blive ret megen plads til fritidsskibene til at passere fra Odden mod Røsnæs. Fra Søfartsstyrelsen og Storebæltsbroen kunne man fremlægge fine optællinger af trafikken fsv angår den professionelle skibsfart. De kan nemlig registreres via AIS. Det er der bare næsten ingen fritidsskibe, der sejler rundt med. Højst apparater, der kan modtage, men ikke sende, AIS-signaler. Derfor kom jeg til at tale med meget ringe vægt, selv om der helt sikkert sejler adskillige gange flere fritidsskibe i området end erhvervsskibe.

Det dur ikke.  

I regi af dels Nordbåt, og dels European Boatíng Association, hvor jeg sidder med, var vi fra DS derfor ved at lægge an til at få sat arbejde i gang for at tælle trafikken af fritidsskibe. Men så dukkede belejligt en undersøgelse på Københavns Universitet op: havfriluftsliv.dk. Her kan vi alle sammen være med til at kortlægge vores brug af havene, ved på et kort at tegne de ruter ind vi har sejlet. Det kan du læse mere om på sejlsport.dk. - Og så vil jeg varmt opfordre jer alle sammen til at gøre det til en rutine efter hver sejltur, at I får tastet turen ind. Så vil vi fritidssejlere stå langt stærkere.

Henrik P
Læst 1570 gange Senest ændret Tirsdag, 24 marts 2015 19:37