Alle nyheder

Tirsdag, 06 januar 2015 16:06

STADIG INGEN AFKLARING OMKRING BUNDMALING

Vi vil ha rent vand, men det er svært. Vi vil ha rent vand, men det er svært.
MILJØMINISTEREN HAR NU - IGEN - UDSAT NY LOV OM BUNDMALING

Den internationale organisation HELCOM gennemtvang i '90erne, at de bundmalinger, som skibe i Østersøområdet anvendte skulle være mindre giftige. Det startede den store "bundmalingskrig", som DS i Danmark førte på vegne af os alle sammen. Gennem skiftende regeringer blev der lavet forskellige midlertidige ordninger. Ideen var, at malingsindustrien skulle have en rimelig tid til at finde nye produkter og metoder, så forureningen af vores have kunne blive mindre.

I 1998 vedtog EU et direktiv, som skulle harmonisere medlemslandenes lovgivning på området, fjerne handelshindringer mellem landene, og sikre et højt sikkerhedsniveau for mennesker og miljøet. - Direktivet gav landene 10 år, fra 2000 til 2010, til, i samarbejde med industrien, at finde grundlag for en ny lovgivning. Fra start brugte industrien 953 aktive stoffer i malingerne. I november 2003 var dette reduceret til at måtte omfatte 46. I 2006 var der sket en yderligere decimering til 10 stoffer, der nu skulle testes og godkendes.
Det har været ganske dyrt for industrien af få godkendt stoffer, ligesom nogle af dem er meget dyre at fremstille. Frem til 2014 er en producent af 2 af de 10 gået konkurs, mens nogle få nye stoffer er kommet til. Det forventes i øjeblikket, at 4 organiske stoffer, kopper og 9 biocider bliver godkendt. Det er en meget stram liste, som ikke giver producenterne mange muligheder for at sammensætte effektive begroningshæmmende malinger til os. Så regn ikke med, at vi får bedre bundmalinger, end dem vi kender. Snarere tværtimod.

Essensen er, at industrien endnu ikke er nået til vejs ende og at EU-landene derfor heller ikke er klar med lovgivning, hvorfor miljøministeren nu har forlænget bekendtgørelsen i 3 år, frem til 1. januar 2018, i hvilken periode vi så kan anvende de samme produkter som sidste år.

Læs mere på sejlsport.dk

Henrik P
Læst 1077 gange Senest ændret Mandag, 09 februar 2015 09:06