Alle nyheder

Mandag, 03 november 2014 09:14

SKROTNING AF KASABLE BÅDE

I HELE EUROPA ER DET ET STIGENDE PROBLEM MED DE EFTERHÅNDEN GANSKE MANGE "GLEMTE" BÅDE I HAVNENE OG ANDRE STEDER

Også i Lynæs har vi flere både, som havnefogden helst ser fjernet. Gerne fuldstændigt, så de ikke bare dukker op et andet sted. Hos os ligger der i hvert fald et par stykker i vandet, og på land står der også flere, som ikke har haft besøg af en ejer i årevis. - Og problemet bliver ikke mindre i de kommende år. De ældste glasfiberbåde er fra midt i 60-erne og den "store flok" af både er fra perioden 1978-1980.

Med basis i EU er der nu sat en organisation, Boat Digest, i søen, som skal kortlægge omfanget, hvad landene gør ved sagen, og hvordan en miljømæssig ordentlig bortskaffelse/skrotning/genanvendelse kan ske. Organisationen har støtte af blandt andre European Boating Association (EBA), som vores DS er medlem af.

I Danmark har vi fysiske løsninger, men et centralt problem i en skrotning er: Hvem skal betale?

For at få viden om forholdene i de forskellige hjørner af Europa har Boat Digest lavet 2 spørgeskemaer. Et til sejlerne og et til de personer, der beskræftiger sig med skrotningen. Du kan finde skemaet på www.boatdigest.eu og opfordres herved til at slå et slag forbi og udfylde skemaet. Viden om de faktiske forhold og om sejlernes holdning til sagen er vigtig, når man skal forsøge at skabe brugbare løsninger.

Henrik P
Læst 2017 gange Senest ændret Torsdag, 18 december 2014 13:39