Alle nyheder

Se frem til en herlig sejlerweekend d. 16.-17. juni

Udgivet i GENERELT
Tirsdag, 26 december 2017 20:56

VM i sejlsport Aarhus 2018 - du kan være med

Ja du kan være med - klik nedenfor og læs mere

Udgivet i GENERELT
Mandag, 02 oktober 2017 08:28

Kapsejlads - en spilerstart

Se billederne.

Udgivet i KAPSEJLADS
Lørdag, 24 juni 2017 18:17

Orø rundt 2017 - invitation

Vil du med d. 15. juli?

Udgivet i KAPSEJLADS
Søndag, 30 april 2017 17:20

Nyt fra kapsejladsudvalget

Sidste nyt fra kapsejladsudvalget

Udgivet i KAPSEJLADS

Onsdags sejladserne starter d. 2. maj

 

Udgivet i KAPSEJLADS
Tirsdag, 18 april 2017 05:49

Sejlsportsliga møde 24/3 - referat

Referat af mødet d. 24/3 ang. Sejlsportsligaen

Udgivet i KAPSEJLADS
Torsdag, 29 september 2016 19:17

Surf stævnet d. 24.-25. sept.

Læs om og se billeder fra Surf stævnet.

Udgivet i KAPSEJLADS

Det gik godt i Skovshoved

Udgivet i KAPSEJLADS
Onsdag, 14 september 2016 19:50

Kapsejlads onsdag d. 21/9

Ja der sejles kapsejlads onsdag d. 21/9

Udgivet i KAPSEJLADS
Onsdag, 21 september 2016 17:21

AFLYST - Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs

AFLYST

 

Sejlklubben Lynæs
indbyder til
Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs
Sejles efter DH

d. 24. september 2016

 

Udgivet i KAPSEJLADS
Onsdag, 29 april 2015 08:12

SEJLADSBESTEMMELSER ONSDAG

 

 

SEJLADSBESTEMMELSER - ONSDAG

 

ONSDAGSSEJLADSER

 

Sejlklubben Lynæs

 

Sejladsbestemmelser 2017

 

 

 

§: 1     REGLER

 

 1.1      Der sejles efter de i kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

 


§: 2     GENERELT 

 

2.1      Det er tilladt i løbet af sæsonen frit at skifte skipper og besætning.

 

2.2      Det er alene båden, der tæller ved resultat beregning. 

 

2.3      Serien sejles efter DH 2017 (TACI).

 

2.4      Ved en vindstyrke på 15 m/s eller derover vil sejladsen blive aflyst.

 

2.5      Der er planlagt 9 sejladser i løbet af foråret fra onsdag den 3. maj til onsdag den 28. juni. I efteråret er der planlagt 8 sejladser fra onsdag den 2. august til onsdag den 27. september.  

 

2.6      Løb 1 starter kl. 19. Løb 2 og 3 starter kl. 19:051

 

2.7 Singlehand både må sejle med auto pilot.

 

 

 

§: 3     START 

 

3.1      Der bliver opsat et ur i klubhuset ved tilmeldingsbordet, der viser UTC (ZT +2).

 

3.2      Der vil ikke blive afgivet signaler fra dommertårnet under startproceduren, og man er således selv ansvarlig for, at starte på det på forhånd angivende tidspunkt.

 

3.3      Evt. tyvstart markeres fra dommertårnet ved signalering med signal flag X (Finsk flag, hvidt med blåt kors).

 

3.4      Startlinien er mellem 2 udlagte flagbøjer på linje med dommertårnet.

 

 

 

§: 4    MÅL

 

4.1      Ved målgang skal kompasafmærkningen (mærke K) respekteres og passeres på østsiden.

 

4.2      Mållinien er mellem sydligste røde bøje i indsejling til lystbådehavn og dommertårnet.

 

4.3      Ved målgang fra A og B holdes den i pkt. 4.2 røde bøje om bagbord, mens den skal holdes om styrbord ved målgang fra de øvrige mærker.

 

 

 

§: 5    SEJLADSOMRÅDET

 

5.1      Sejladsområdet er Isefjordens nordlige del.

 

5.2      Banen er en distancebane mellem fjordens faste bøjer.

 

5.3      Mærkerne er benævnt A til K på vedlagte kort over sejladsområdet.

 

5.4      Den aktuelle bane oplyses ved opslag i klubhuset umiddelbart før dagens sejlads.

 

5.5      Unødvendig sejlads i skydeområdet medfører diskvalifikation.

 

 

 

§: 6   MÆRKEFLYTNING 

 

6.1      Mærkeflytning under sejladsen vil ikke finde sted.

 

6.2      Første og anden båd i mål er ansvarlige for at startlinjemærkerne bliver bjærget og returneret til sejlklubben.

 

 

 

§: 7   TIDSBEGRÆNSNING

 

7.1      Både der ikke er fuldført (taget i mål) inden kl.22.00 vil blive noteret DNF (ikke fuldført).

 

 

 

§: 8   MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

 

8.1      Meddelelser til deltagerne vil blive slået op før kl. 18.00 på sejldagen.

 

8.2      Tidsplanen kan dog ikke ændres.

 

8.3      Signalflag Y kan blive signaleret på tilmeldingsseddelen. Signal Y angiver, at regel 40 er gældende (dvs. at alle deltagere skal bære svømme/redningsvest.)

 

 

 

§: 9  PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER

 

9.1    Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres samme sted.

 

9.2      Protestfristen er 30 min. efter at sidste båd har fuldført sin sejlads. Samme frist gælder for protester fra Sejladskomiteen og Protestkomiteen / juryen, samt anmodninger om godtgørelser.

 

 

 

§:10 POINTGIVING

 

10.1   Ved beregning af resultater for enkelt sejladser og sæsonens sejladsserie gælder: Alm. Lavpoint system.

 

 

 

§:11 Sikkerhed

 

11.1   En båd, som udgår af en sejlads, skal informere dommeren i dommertårnet herom hurtigst muligt og om muligt sætte nationalflaget.

 

         Dommertårnet kan kontaktes på VHF kanal 16.

 

11.2  Deltagernes både skal være i sødygtig tilstand og behørigt sikkerhedsmæssigt udrustet. Besætningens størrelse og erfaring skal være tilstrækkelig til at gennemføre sejladsen på betryggende vis i al slags vejr.

 

11.3  Både med VHF ombord anmodes om at holde denne åben og aktivt lytte på kanal 16.

 

 

 

§: 12  PRÆMIER

 

12.1    Resultater for hele sæsonens sejladser tælles sammen og præmieoverrækkelse vil finde sted ved standernedhaling. Der tildeles præmie for hver 3. deltager i hvert løb. Endvidere tildeles vandrepokal til flittigste onsdagssejler.

 

 

 

Udgivet i Kapsejlads