Alle nyheder

Tirsdag, 26 december 2017 20:56

VM i sejlsport Aarhus 2018 - du kan være med

Ja du kan være med - klik nedenfor og læs mere

Udgivet i GENERELT
Torsdag, 06 september 2012 00:00

Information om ulykke den 5/9

Onsdag aften mistede en sejler fra Lynæs Sejlklub livet, under aftenkapsejladsen der blev sejlet på Isefjorden. Alle sejlerne, om bord på sejlbåden, bar redningsvest, og selv om den overbordfaldne sejler blev bjærget i løbet af ganske kort tid, stod han liv ikke til at redde.
 
”Det er en tragisk ulykke der er sket. Det kunne være sket for os alle sammen. Der er ikke nogen der er skyld i det her – det er et uheld som alle sejlere ved kan ske. Sejlerne er kendt i sejlklubben og vi har stor tillid til deres evner som sejlere. Vores tanker går til familien og sejlerne,” siger en berørt Nina Vedel Møller, formand for Lynæs Sejlklub, om ulykken.
 
Hvad skete der?
Fakta om sejlulykke ud for Lynæs onsdag den 5. september 2012 - dette er hvad vi på nuværende tidspunkt ved om ulykken. Når der foreligger yderligere information vil denne blive lagt her på siden.
 
- Ulykken skete under en aftenkapsejlads arrangeret af Lynæs Sejlklub.
- Forhold: middelvind ca. 10 m/sek. Vindstød op til 14 m/sek.
- Den involverede båd er dansk og en Maxi 84 (28 fod) med en besætning på 4 danske sejlere. Alle er medlemmer af Lynæs Sejlklub og kendt i klubben som rutinerede sejlere. Alle om bord bar redningsvest under sejladsen.
- Et 63-årigt mandligt besætningsmedlem skubbes i vandet af sejlbommen under en ufrivillig bomning (båden sejler ”læns” dvs. med vinden ind bagfra). Personen, der læner sig op af bommen for at holde den ude på læns, bliver skubbet i vandet, da båden rammer en skæv sø og pludselig bommer. Den 63-årige bliver ikke fysisk skadet i situationen 
- Den øvrige besætning, nu 3 om bord, får hurtigt taget sejlene ned og vendt sejlbåden for motor. Der blev kun sejlet for storsejl og fok.
- Overbordfaldne ligger fint i vandet med sin redningsvest. Besætningen har dog problemer med at få fat i ham. Derfor springer et besætningsmedlem i vandet for at hjælpe overbordfaldne – dette besværliggøres dog af hans oppustelig redningsvest.
- Skipper om bord på båden vælger har at alarmere Lyngby Radio om situationen - dette er noteret i SOKs rapport til kl. 20:34.
- Båden får fat i overbordfaldne og besætningen sikrer vedkommende på hækken af båden – det er i første omgang ikke muligt at få ham helt op i båden.
- Herefter koncentrerer besætningen sig om det andet medlem i vandet, der bjærges hurtigt. Sammen får besætningen nu den overbordfaldne, der er bevidstløs, op i cockpittet og begynder førstehjælp. Lyngby Radio orienteres igen om situationen.
- Samlet set vurderer skipperen at der er gået mellem 15-20 min. fra den første gast falder over bord til han igen er oppe af vandet.
- En redningshelikopter er på vej til ulykkesstedet, men kan ikke, grundet riggen, hejse den bevidstløse gast op fra båden. En gummibåd kommer til hjælp og får den bevidstløse gast ud, hvor han kan hejses op.
- Helikopteren flyver direkte til Rigshospitalet, hvor sejleren ikke kan genoplives.
- Det andet besætningsmedlem, der var i vandet, kommer i land og køres med ambulance til Hillerød Sygehus. Her udskrives han kl. 02:00 uden fysiske mén. 
- Sejlbåden sejles til Lynæs Havn af den tilbageværende besætning med hjælp fra redningsmandskab. 
- De involverede er tilbudt krisehjælp via Danmarks Idræts-Forbunds kollektive klubforsikringer.
Udgivet i GENERELT
Tirsdag, 25 september 2012 00:00

Efter ulykken den 5. september

I forbindelse med ulykken. 5. september er der efterfølgende kommet mange sympati tilkendegivelser for den måde, vi håndterede situationen på. Det er en stor støtte, og vi er meget taknemmelige derfor. Jeg fornemmer, at sympatien meget er rettet mod min person, og det er forståeligt, da jeg nok er den af os, som er mest kendt i klubben. 
 
Jeg vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg er umådelig stolt af min besætning, Kim Schultz og Ebbe Sørensen, som i meget høj grad ofrede sig, i bestræbelserne på at få Claus ombord, uden deres indsats og dygtighed, havde det ikke været muligt.
Det er ligeledes ikke undgået min opmærksomhed, at de bagvedliggende både som passerede os, har det meget skidt med, at de ikke så hvad der skete og kom til hjælp. Det forstår jeg godt, jeg har selv været i næsten samme situation for en del år siden, men fakta er, at der var ingen signaler fra os om, at vi var i nød. 
 
I vores fokusering på at få sejlene ned for at komme tilbage for motor, brugte vi ingen tid på at tilkalde hjælp, jeg selv ikke engang så bådene sejle forbi, selvom jeg vidste de var bag os. Vi ved alle, at på en sådan plat læns så er al opmærksomhed rettet mod sejlene og mod at styre sikkert. Bomningen hos os kom hurtigt og skubbede Claus ud til modsatte side af hvor de overhalende både var, så de kunne ikke se det. Ingen havde forventet, at det ville få en så fatal følge, at blive skubbet i vandet.  
 
Jeg vil også gerne nævne, at i klubbens pressemeddelelse, får man hændelsesforløbet i grove træk. Det er rigtigt at vi endte med, at alle var ombord i båden igen, at vi fik tilkaldt SOK på de rigtige tidspunkter, og at vi gav livgivende førstehjælp indtil helikopteren tog over. Så det ser fint ud, men helt så ligetil var vores redningsaktion ikke, der var mange usikre momenter før vi nåede så langt, ikke sådan at forstå, at det ændrede noget på denne hændelses udfald, men det kunne det måske have gjort i en anden situation. 
 
Til trods for det tragiske udfald, må vi se, om der dog ikke kan komme noget positivt ud af det.
Jeg vil derfor opfordre alle, som måtte have gode ideer til mere sikker sejlads, at man kommer frem med det, og kanaliserer det til det udvalg, som får til opgave, at højne sikkerheden når vi sejler under sejlklubben Lynæs`s flag, uanset om man er kapsejler eller tursejler.
Det skylder vi Claus og det skylder vi os selv.
 
Med sejlerhilsen 
Bent
Udgivet i GENERELT