Alle nyheder

Lørdag, 12 august 2017 17:03

Knud Rasmussens sidste ekspeditionskib KIVIOQ

INVITATION

Den 16. – 18. august besøger Knud Rasmussens sidste ekspeditionskib KIVIOQ Hundested, hvor der vil være Åbent Skib.
  

INVITATION

Den 16. – 18. august besøger Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib KIVIOQ Hundested, hvor der vil være Åbent Skib.

Her vil man kunne høre om projektet med at få KIVIOQ til Hundested, så Hundested kan få sit eget ekspeditions- og udflugtsskib.

Skibet vil ligge for enden af Glassmedjen på bro 11. Følg med vedr. datoer og tider på Facebook 3390 Hundested. Fredag den 18. august burde dog være en sikker dag for besøg om bord.

Interesserede vil om bord kunne høre om det igangværende projekt ’Kivioq-til-Hundested’, hvor formålet er, at KIVIOQ via lokal opbakning skal blive hjemhørende i Hundested og her fungere som udflugtsskib for private, turister, foreninger og firmaer.

Fokus for skibets aktiviteter vil være Hundested og skibets tilknytning til Knud Rasmussen, samt vores smukke fjorde og Nordsjællands kyst. Endvidere vil KIVIOQ kunne fungere som ambassadørskib for Hundested og hele Halsnæs ved ekspeditioner til andre danske havne.

I forbindelse med Åbent Skib arrangementet vil både private og firmaer kunne tilmelde sig projektet som passive støttemedlemmer samt som aktive, fordi der i forbindelse med drift og vedligeholdelse af skibet er behov for personer med vidt forskellige kompetencer.

Projektgruppen har mange spændende ideer til KIVIOQs anvendelse, og lige nu danner disse ideer grundlag for udarbejdelsen af en forretningsplan. Denne opgave har fået konsulentbistand med økonomisk støtte fra Maritim Turisme Nordsjælland.
Forretningsplanen skal efterfølgende danne grundlag for det videre arbejde med at søge fondsstøtte til overtagelse af skibet.

For at vurdere det 84 år gamle skibs sundhedstilstand besøgte lederen af Skibsbevaringsfonden, Tom Rasmussen, og projektets tovholder, Per Makwarth, for nylig KIVIOQ, mens skibet lå på bedding i Egernsund. I den forbindelse oplyste lederen af Skibsbevaringsfonden, at fonden betragter KIVIOQ som uerstattelig bl.a. baseret på skibets tilknytning til Knud Rasmussen og hans værdifulde arbejde.

KIVIOQ er allerede erklæret bevaringsværdigt og har tidligere modtaget økonomisk støtte fra Skibsbevaringsfonden til restaurering. Projektet kan derfor også forvente støtte fremover på baggrund af skibets kulturhistoriske værdi.
KIVIOQ har siden 2011 været ejet af en sønderjysk forening, der nu er indstillet på at sælge skibet
- allerhelst til interesserede i Hundested, hvor de mener KIVIOQ naturligt bør være hjemhørende.

Bedste hilsner – og på gensyn om bord

 

Per Makwarth
Tovholder projektet ”Kivioq-til-Hundested”

Tlf.: +45 2929 4500

Knold

Læst 487 gange Senest ændret Tirsdag, 12 september 2017 18:02