Alle nyheder

Torsdag, 03 august 2017 10:07

Kabysudvalget er genopstået?

EN RÆKKE MEDLEMMER ER GÅET SAMMEN OM AT FORSØGE GENOPLIVNING AF ET KABYSUDVALG.

For et par år siden afgik det den gang eksisterende kabysudvalg ved døden, da det ikke var muligt at skaffe medlemmer til det. En række medlemmer har nu rejst sig og vil starte et nyt. I den forbindelse har Hans-Kurt sendt følgende indlæg til redaktionen:

 

Velkommen til et nyopstået kabysudvalg

I et stykke tid har klubben måttet undvære kabysudvalget. Deltagerne i ”onsdagssejladserne” er de, der mest har mærket, at der ikke var et kabysudvalg. Kabys- udvalget plejede bla at sørge for, at der var kaffe og madder, når sejladsen var slut. Ikke mindre end 10 af vore ”bedre halvdele” er gået sammen for af få kabysudvalget til at genopstå. Det kan forhåbentlig betyde, at vi får lidt klubliv onsdag aften efterr sejladsen.

Henrik P har været i sine gemmer og fundet en tidligere ”Arbejdsbeskrivelse for kabysudvalget”. En mindre del af den bringes her.

Arbejdsbeskrivelsen skal jo nok reformuleres.

_______________________________________________________________________________________________________

HOVEDOPGAVE

Forestår driften af klubhusets køkken og salget af mad- og drikkevarer i forbindelse med sejlklubbens faste arrangementer.

Udvalget assisterer i forbindelse med særlige arrangementer, som for eksempel stævner, for at gøre brug af udvalgets specialviden. Vil typisk foregå i samarbejde med et til lejligheden nedsat ad hoc udvalg, hvori en repræsentant for Kabysudvalget kan deltage.

ØVRIGE OPGAVER

Kontrollerer og vedligeholder beholdningen af bestik, service og øvrige køkkenartikler.

Fører tilsyn med hygiejnen i køkkenet og orienterer ved misligholdelse Klubhusforvalteren herom med henblik på evt. påtale eller sanktion.

Forestår i samarbejde med Klubhusforvalteren ud- og indlevering af medlems-nøgle til klubhuset, samt salg af  klubstander og andre klub-effekter.

_____________________________________________________________________________

Udvalget har allerede tyvstartet og serviceret onsdagssejlerne før sommerferien, men der er lagt et arbejdsskema, der dækker for resten af sæsonen.

Velkommen og hvor er det dejligt, at der flere, der vil gøre et stykke arbejde

Hans-Kurt

 

Læst 494 gange Senest ændret Mandag, 11 september 2017 16:12