Alle nyheder

Søndag, 30 Juli 2017 18:50

Ekstraordinær generalforsamling om fusion med kajakklubben

ÅRETS 4. GENERALFORSAMLING ER NU BLEVET INDKALDT. DENNE GANG OM SAMMENLÆGNINGEN MED LYNÆS QAJAQ.

Følgende indkaldelse og dagsorden er i dag blevet rundsendt til alle klubbens medlemmer:´

 

Til sejlklubbens medlemmmer

Bestyrelserne i Lynæs Qajaq og Sejlklubben Lynæs har arbejdet med fusionen af de to klubber. Begge klubber holder ekstraordinære generalforsamlinger lørdag den 26. august 2017 kl. 1300 med fusionen som punkt på dagsorden.

Det, som vi skal tage stilling til på generalforsamlingen er to punkter, der hænger nøje sammen. Ved at sige ”ja” til fusionen, siger man ”ja” til følgende to punkter.

  1. 1.     Opførelse af et kajakhotel i forlængelse af klubhuset.
  2. 2.     Vedtagelse af ændring at klubbens vedtægter, så klubbens aktiviteter også omfatter kajaksejlads.

Opførelsen af et kajakhotel har ingen mening, med mindre kajakklubben optages i sejlklubben. Financieringen af kajakhotellet fremgår af budgetsimuleringen, som kan læses her: . For at få enderne til at nå sammen er det nødvendigt, at sejlklubben via sit medlemskab af Dansk Sejlunion optager et rentefrit lån i Danmarks Idrætsforbund på kr. 65.000.

Ændring af vedtægten er nødvendig for, at kajakklubbens bestyrelse kan indgå som et udvalg i sejlklubben og som for de øvrige udvalg i sejlklubben, bliver formanden for kajakudvalget medlem af klubbens bestyrelsen. Udkast til ”Vedtægt for Sejlklubben Lynæs” kan du læse her.

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

lørdag den 26. august 2017 kl. 1300 i klubhuset

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beslutning om sammenlægning af Lynæs Qajaq og Sejlklubben Lynæs.

 

Vedtager begge klubber fusionen, byder sejlklubben sine nye medlemmer fra kajakklubben velkommen i klubben kl. 1500 ved et lille glas.

Grillen vil være klar kl. 1800 så vi på behørigvis kan fejre sammenlægningen lørdag aften.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Hans-Kurt Andersen 

Læst 523 gange Senest ændret Onsdag, 30 august 2017 10:04