Alle nyheder

Søndag, 26 februar 2017 12:33

Medlemsmøde og Ekstraordinær Generalforsamling 8. marts

TYVE AF KLUBBENS MEDLEMMER HAR SENDT ET ÅBENT BREV TIL KLUBBENS BESTYRELSE OG MEDLEMMER MED DELS EN RÆKKE SPØRGSMÅL TIL FORMANDENS BERETNING PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR NYLIG, DELS EN TILKENDEGIVELSE AF DE TYVES HOLDNINGER OG ØNSKER TIL SEJLKLUBBENS FREMTID, OG SÅ TIL SIDST EN RÆKKE HENSTILLINGER OMKRING BESTYRELSENS FREMTIDIGE ARBEJDE.

Bestyrelsen har valgt at alle medlemmer, skal modtage bestyrelsens svar på det åbne brev ved en direkte kontakt. Derfor besluttede bestyrelsen på et bestyrelsesmøde 21.02.2017 at afholde et medlemsmøde og en Ekstraordinær Generalforsamling, og har udsendt nedenstående indkaldelse til medlemmerne den 24.02.2017 pr. e-mail:

 

Kære medlemmer

Formanden har den 17. februar modtaget et åbent brev fra 20 af klubbens medlemmer til klubbens bestyrelse og medlemmer med anmodning om hurtig rundsending og besvarelse.

Du kan se det åbne brev i en neden for vedhæftet fil.

For at gøre tingene enkelt og give en besvarelse til alle klubbens medlemmer, har bestyrelsen valgt at imødekomme de 20 brevskriveres ønske om hurtig behandling ved at indkalde til et medlemsmøde onsdag, den 8. marts, hvor bestyrelsen vil forsøge at besvare hovedparten af de stillede spørgsmål.

Derefter fortsættes med en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor de øvrige spørgsmål vil blive behandlet, og medlemmerne får mulighed for at tage formel stilling.

På den Ekstraordinære Generalforsamling vil der endvidere skulle vælges ny formand og ny kasserer.

Du kan se den formelle indkaldelse til generalforsamlingen, og uddybningen af dagsordenen i 2 vedhæftede filer neden for.

Det er vigtigt at så mange som muligt af medlemmerne møder op, så reserver straks datoen i din kalender.

Med venlig hilsen

Sejlklubben Lynæs

Bestyrelsen 

Læst 767 gange Senest ændret Søndag, 12 marts 2017 07:14