Alle nyheder

Fredag, 13 januar 2017 13:27

Dagsorden mm til den Ordinære Generalforsamling 2017

Lynæs-succes i 1. division Lynæs-succes i 1. division

Som det fremgik af den officielle indkaldelse, rundsendt 12.december 2016, afholdes klubbens Ordinære Generalforsamling søndag, den 29. januar, klokken 14.00, i klubhuset. 

Kære medlemmer

Igen i år er der fælles frokost før generalforsamlingen, nemlig klokken 13.00. Klubben serverer lækre sandwiches, mens drikkevarer kan købes. - Af hensyn til køkkenet er tilmelding til spisningen nødvendig. Gør det hellere nu: tryk her. - Sidste frist for tilmelding til frokosten er torsdag, den 26. januar.

Du er naturligvis også meget velkommen til at møde til selve generalforsamlingen klokken 14.00, selv om du ikke deltager i spisningen. Så behøver du ikke melde til.

Endelig dagsorden til generalforsamlingen kan du se her neden for, og det reviderede regnskab for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2016 kan du finde her.

Vi glæder os til at se jer.

Med de bedste hilsner

Sejlklubben Lynæs

bestyrelsen  


 

DAGSORDEN

for

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

søndag, den 29. januar 2017

i klubhuset

 

1.     Valg af dirigent

2.     Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedlagt

4.     Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. Vedlagt

5.     Fastsættelse af kontingent

6.     Behandling af indkomne forslag (der et ikke indkommet forslag)

7.     Valg

   a.     Formand, lige år

   b.     Næstformand, ulige år, pt. Henrik Pedersen, modtager genvalg

   c.     Kasserer, lige år, p.t. Knud Christensen, fratræder

   d.     Sekretær, ulige år, pt. Ingeborg Licht, modtager ikke genvalg

   e.     2 kritiske revisorer, pt. Poul Ingildsen og Hans Kurt Andersen, Hans Kurt modtager genvalg, Poul modtager ikke genvalg

   f.     Valg af suppleant til forretningsudvalget, pt. Jytte Petersen

  g.     Valg af udvalgsmedlemmer og klubhusforvalter jf. §14

 8.     Eventuelt

 

Jens Chr. Jensens Fond

1.     Fondens beretning

2.     Fremlæggelse af revideret regnskab

3.     Valg af 3 personer til fondsbestyrelsen, som pt. består af Hanne Simonsen, Henrik Wamsler og Ejler Borch

4.     Eventuelt
Læst 789 gange Senest ændret Torsdag, 02 februar 2017 09:38