Alle nyheder

Fredag, 25 november 2016 10:33

Så er 3. delrapport fra Havets Motionister på gaden

Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Leif Petersen

MEDLEMSDELEN AF HAVETS MOTIONISTER ER NU FÆRDIG

Sejlklubben Lynæs er en af de klubber i landet, hvor flest medlemmer har besvaret det spørgeskema, som DIF's analyseafdeling og Dansk Sejlunion bad alle klubbers "almindelige" medlemmer om at bruge 10 minutter på.

Medlemsrapporten er den 3. delrapport i den store undersøgelse, hvor 2. delrapport blev offentliggjort sidst på sommeren med konklusion gående på, at det er klubber med mange forskelligartede, og opdaterede, aktiviteter, der kan fastholde antallet af medlemmer og lige frem have vækst.

Denne tredje rapport i serien Havets Motionister har set nærmere på hvordan medlemmerne oplever deres forhold til sejlads og til den lokale klub. Rapporten har igennem forskellige kapitler set nærmere på en række forhold, der har relevans for den enkelte aktive sejler. Samlet set har rapporten efterladt en række interessante pointer som DS og klubber kan arbejde videre med i det kommende strategiske arbejde. Nogle af hovedkonklusionerne er:

1) Tursejlere fylder meget i klubberne

2) Sejlsporten giver psykisk velvære

3) Prisniveauet er måske ikke et så stort problem?

4) Fleksibilitet og fællesskabet er vigtigt for rekruttering og fastholdelse

5) Stort potentiale for flere frivillige i sejlklubberne

6) Stor tilfredshed med klubbernes og bestyrelsernes arbejde blandt medlemmerne

Du kan se alle de 3 delrapporter på DS' hjemmeside: http://sejlsport.dk/mere/havets-motionister.

Henrik P

Læst 859 gange Senest ændret Fredag, 30 december 2016 15:33