Alle nyheder

Søndag, 20 november 2016 17:32

Qajaq vil gerne være med

LYNÆS QAJAQ HAR HOLDT SIN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Qajaq har holdt sin ordinære generalforsamling, og de 35 fremmødte medlemmer stemte énstemmigt for at fortsætte processen hen mod en fusion med Sejlklubben. Der var en god og positiv stemning på generalforsamlingen omkring den vigtige beslutning.

Vi har, som bekendt, taget en tilsvarende beslutning på vores ekstraordinære generalforsamling 29. oktober. Begge klubber har på denne måde vist en kraftig interesse i at fortsætte processen, som nu vil blive accelereret. Den 13. december samles de udvalg, der er nedsat og har fået til opgave at komme med forslag til f.eks. et kajakhotel, tilpasning af klubbens vedtægt og eventuelt andre regler, etablering/ombygning af flydebro, osv.

Lige i øjeblikket ser det ud til, at de 2 klubber til foråret kan holde hver sin generalforsamling for at træffe beslutning om den endelige fusion, som så kan ske straks efter. Bygningen af kajakhotellet forventes at blive sat i gang til september, så arbejdet ikke skal laves hen over sejl- og rosæsonen. Bortset fra støbning af fundamentet, regnes der med at huset, af træ, bygges af frivillige. Qajaq-medlemmerne tilsluttede sig også denne løsning på deres generalforsamling.

Henrik P

Læst 908 gange Senest ændret Fredag, 30 december 2016 15:34