Alle nyheder

Mandag, 31 oktober 2016 13:38

Den ekstraordinære generalforsamling

Svend Mortensen forklarer... Svend Mortensen forklarer... Henrik P

PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING VEDTOG ET OVERVÆLDENDE FLERTALT AT FORTSÆTTE BESTRÆBELSERNE PÅ AT FUSIONERE MED LYNÆS  QAJAQ.

61 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, som havde det ene punkt på dagsordenen, om bestyrelsen skal fortsætte med arbejdet hen i mod at fusionere med Lynæs Qajaq.

Selv om der kun var det ene punkt på generalforsamlingen varede den i næsten 2 timer. Der var stor interesse fra de mange fremmødte som stillede rigtig mange gode spørgsmål og havde positive kommentarer til ideen om en fusion.

Finn fortalte om baggrunden for bestyrelsens positive holdning til fusionen. Det handler blandt andet om ca. 50 nye medlemmer, flere hænder til at tage sig af vores klub og dens arrangementer, flere aktivitetsmuligheder for medlemmerne, som også vil friste personer, der ikke er medlem endnu.

Det emne, der gav de fleste spørgsmål, var omkring det kajakhotel, som vil skulle bygges, så kajakroerne har et sted at opbevare deres både. Svend Mortensen viste, hvad byggerigruppen ind til nu var nået frem til som den bedste løsning. Forslaget viser et hus på ca. 6 x 15 meter med plads til opbevaring af 72 kajakker og tilhørende grej. Når vi er nået et halvt år længere frem råder kajakklubben over de ca. kr. 300.000, som byggeriet antages at komme til at koste.

Formanden for kajakklubben, Jørgen Bøe, fortalte også om deres tanker omkring en fusion.

Da tidspunktet for standernedhalingen nærmede sig, satte dirigenten, Hans-Kurt Andersen, forslaget til afstemning. Resultatet blev, at 1 stemte imod mens de ca. 60 øvrige stemte for, at vi arbejder videre hen imod en fusion af de 2 klubber.

Referatet er ved at blive skrevet færdigt og vil snart kunne ses her.

Henrik P

Læst 1145 gange Senest ændret Søndag, 11 december 2016 16:54