Alle nyheder

Onsdag, 24 august 2016 19:06

Kajakker i Sejlklubben!?

Flere af sejlklubberne rundt i Danmark har en kajak-afdeling. Og med succes. I Isefjordkredsen f.eks. i Holbæk, Jægerspris og Jyllinge. Det kan også blive tilfældet i Lynæs.

Lynæs Qajaq og Sejlklubben Lynæs har i mange år levet side om side på havnen som gode naboer. Lynæs Qajaq har altid været lidt plaget af ikke at have optimale pladsforhold til deres grej og sociale aktiviteter. Jeg kan huske, hvordan de for mange år siden havde kajakkerne i sidetrækshuset, siden fik nogle pladser i masteskuret, inden de for vel en halv snes år siden fik den nuværende placering bag ved det gamle havnekontor, mellem bådeværftet og marineshoppen.

Her kan ikke skaffes mere plads, så det var en væsentlig årsag til at deres formand, Jørgen Bøe, henvendte sig til vores formand, Finn, for at tale om en eventuel sammenlægning af de 2 klubber.

Begge klubbers bestyrelser er for at arbejde hen imod en sammenlægning

Finn fandt ideen glimrende, og helt i tråd med sejlklubbens ønsker om at kunne tilbyde sine medlemmer flere vandbaserede aktiviteter. Derfor er der blevet talt lidt mere om sagen mellem de 2 formænd.

Tirsdag, den 23.08.2016 holdt begge klubber bestyrelsesmøde, med blandt andet sammenlægningen på dagsordenen. Og begge steder var der positiv enighed om at fortsætte arbejdet med henblik på at nå frem til en fusion. Fra begge klubber er der udpeget 2-3 personer, som sammen skal udgøre en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til klubbernes respektive generalforsamlinger, hvor sammenlægningen vil skulle godkendes. Fra sejlklubben har bestyrelsen udpeget Finn, Knud og Henrik.

Masser af praktiske ting skal løses  

Qajaq's problem med plads til flere kajakker, vil blive løst ved at bygge et nyt ”kajakhotel”, som kan rumme 80 kajakker. Placeringen er i øjeblikket tænkt at skulle være på den østlige ende af ”vores” grusbelagte parkeringsplads ragende et mindre stykke ind på sejlklubbens grund. Denne placering er godkendt af havnen, ligesom kommunen har udtalt sig positivt. Finansieringen af byggeriet vil ske af midler Qajaq råder over og af de indskud, som brugerne af kajakhotellet vil skulle betale.

Sejlklubben har ca. 300 medlemmer, og Qajaq har 60, så vi vil blive en noget større klub, hvis planerne lykkes. Dog ikke større, end at vi stadig kan være i sejlklubbens eksisterende, gode klubhus. Det er tanken, at Qajaq's medlemmer vil blive medlemmer af sejlklubben, helt på linje med de nuværende sejlklubmedlemmer. Samme kontingenter, og organiseret i et kajak-udvalg med formanden som bestyrelsesmedlem. Helt som sejlklubbens øvrige udvalg. 

En sammenlægning lyder som en rigtig spændende idé, der vil være god og positiv for begge klubber, og det nedsatte udvalg glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Henrik P

Læst 854 gange Senest ændret Lørdag, 31 december 2016 13:14