Alle nyheder

Fredag, 01 Juli 2016 15:21

Delrapport om "Havets Motionister"

"HAVETS MOTIONISTER" ER DEN STORE UNDERSØGELSE, DANSK SEJLUNION HAR SAT I GANG FOR AT FORSØGE AT FINDE UD AF, HVORDAN SEJLUNIONEN OG KLUBBERNE SKAL AGERE I FREMTIDEN.

Det praktiske arbejde med at indsamle og behandle det store antal data varetages af Kasper Lund Kirkegaard, som er ansat i Danmarks Idrætsforbund.

Det er en temmelig lang rapport, men hovedkonklusionen er, at skal klubberne undgå tilbagegang i medlemstallet, så er det en god ide at lave nogle aktiviteter ud over de traditionelle sejlklubaktiviteter, som klubberne typisk har gjort i rigtig mange år. - Det er et vigtigt arbejde, DS satte i gang med start af denne undersøgelse, og heldigvis falder konklusionerne ikke langt fra de ideer og beslutninger, som medlemmerne i vores klub har fostret ved de seneste 2 års strategimøder.

Undersøgelsen er delt op i 3 delrapporter:

Delrapport 1 er Forbundsrapporten, der beskriver sejlerverdenen set fra unionens sekretariat og bestyrelse. Den er udkommet tidligere.

Delrapport 2 er Klubrapporten, som netop er udkommet. Den er baseret på et spørgeskema, som alle klubbernes formænd har besvaret.

Delrapport 3 er Medlemsrapporten, som kommer til efteråret og er baseret på de spørgeskemaer, som klubbernes medlemmer har besvaret, og hvor Lynæs havde det højeste antal besvarelser.

Du kan læse Klubrapporten på http://www.sejlsport.dk/nyt/2016/06/saadan-faar-sejlklubben-flere-medlemmer.

Henrik P

Læst 1010 gange Senest ændret Torsdag, 15 september 2016 07:17