Alle nyheder

Mandag, 11 april 2016 12:46

DS's GENERALFORSAMLING ER SLUT

I DEN NETOP PASSEREDE WEEKEND DELTOG FINN BØRVE OG UNDERTEGNEDE I SEJLUNIONENS GENERALFORSAMLING.

Fredag aften kl. 18 mødte vi frem på Hotel Svendborg, hvor der blev serveret en lille forfriskning inden vi skulle i gang med aftenens møder. Vi valgte at deltage i en orientering omkring Sejlsportsligaen, hvor 2 fra ligaforeningens FU, Jacob og Line, fortalte om ligaen i 2016. Der var også en almindelig rundspørge, som viste, at de fleste af ligaklubberne, som i Lynæs, har lidt svært ved få en forståelse hos klubbernes medlemmer af, at der er tale om en klubkonkurrence, og ikke om individuel kapsejlads, som det ellers har været tradition al tid. Klubbernes økonomiske involvering var typisk betaling af indskud, mens de deltagende sejlere stod for resten. Det samlede budget for at være med ligger i Lynæs på 70-75.000, så at klubben betaler indskuddet på, i 2016, kr. 16.000, dækker kun en lille del af den reelle, samlede omkostning.

Klokken 21 kunne vi gå til bords for en gang aftensmad, og derefter en enkelt fadbamse i baren, hvor der kunne "konspireres" med de øvrige deltagere.

Lørdag morgen gik i gang med workshops, hvor jeg deltog i en gruppe omkring ungdomsarbejde, som dog kom til at beskæftige sig med tilgang af nye medlemmer i bredere forstand.

Selve generalforsamlingen startede klokken 11 og omhandlede de traditionelle punkter som formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, og beslutning om kontingent for 2017. Det blev fastholdt på kr. 98,50/medlem. Hovedpunktet i dagsordenen var forslaget fra Gråsten Sejlklub om at underkende DS-bestyrelsens beslutning om eksklusion af Gråsten. Efter en lang behandling, med mange indlæg for og imod, kom afstemningen med ca. 17.000 stemmer imod at underkende bestyrelsen, ca. 5.000 for Gråstens forslag og 1.000, der undlod at stemme. Helt i overensstemmelse med holdningen i vores klubs bestyrelse.

Mads Christensen var på valg og havde besluttet at træde ud af DS-bestyrelsen. I stedet blev Peter Bjerremand, Horsens Sejlklub, valgt ind. Genvalgt for 2 år blev også Hans Natorp, Henrik Voldsgård og Line Markert.

Kl. 17.25 var generalforsamlingen slut, og vi kunne trille Ø-på igen. Noget møre i knoldene, men godt at være med "på stedet", og at møde de mange andre klubbers folk, høre hvad de laver, og lære dem lidt at kende.

Du kan læse meget mere om generalforsamlingen på www.sejlsport.dk.

Henrik P

Læst 1057 gange Senest ændret Lørdag, 14 maj 2016 06:40