Alle nyheder

Søndag, 22 november 2015 12:43

3 MEDLEMMER VAR MED TIL KLUBKONFERENCEN

FINN, KNOLD OG HENRIK DELTOG PÅ ÅRETS KLUBKONFERENCE

Fredag-lørdag, den 20.-21. november blev Klubkonferencen afholdt i Vingsted, og 3 af klubbens medlemmer, Finn, Knold og Henrik P deltog sammen med det meste af 200 andre medlemmer fra DS's klubber. Konferencen varer ca. 1 døgn og indeholder en række foredrag og workshops med forskellige temaer. Du kan også se de indlæg, der var mulighed for at overvære på http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen. Hovedemnet i år var Klubudvikling der Virker.  

Mange gode oplæg

Knold deltog i blandt andet de to indlæg fra Royal Yachting Association (RYA) om deres verdensomspændende sejlerskole. RYA er den engelske pendant til DS og repræsenterer 443.000 medlemmer. De certificerer sejlerskoler over hele verden, som så skal drives efter RYA's ideer og med anvendelse af RYA's undervisningsmateriale. DS har lov til at anvende RYA's bøger og har fået oversat flere til dansk. De kan købes hos DS via sejlsport.dk (julegaveidé?). Folk fra RYA fortalte om deres undervisning og om, hvordan de uddanner instruktører. Knold forestiller sig næppe at indføre hele RYA's uddannelsesprogram i vores Sejlerskole, men enkelte gode ideer kan vel strikkes om til vores forhold... ? Der er i hvert fald nok at øse af.

Finn og Henrik deltog fredag aften i præsentationen af resultaterne af del 1 og 2 i Havets Motionister, som Kasper Lund Kirkegård fra DIF står for. Del 3, med besvarelserne fra alle os almindelige medlemmer, bliver klar efter nytår. Kasper fortalte levende om de mange forskellige typer/grupper af mennesker i alle aldre, som gerne vil være med på vores yndlingslegeplads. Forskydningen i medlemsdemografien, hvor det går temmelig stærkt med stigning i antal medlemmer på 60+, mens gruppen 25-59 år skrumper. Det samlede medlemstal i DS-klubberne er fra 2011 til 2014 faldet en halv snes %. Ifølge undersøgelsens del 2, som var en spørgeskemaundersøgelse blandt klubbernes formænd, mener kun ca. 30% af formændene, at der skal gøres noget ved det! Den holdning har nok bidraget til valg af årets tema på konferencen!

Efter aftensmaden leverede Søren Østergård, leder af Center for Ungdomsstudier, i en levende forklaring om, hvordan vi i klubberne bør tage os af børn og unge. Der var også her rigtig mange gode input omkring, hvad der betyder noget for vores yngste sejlere. Vist har man venner på Facebook, men det er ikke de virtuelle venner, der betyder mest for de unge. Det er de personer, der har tid til dem og kan snakke med dem om dagligdagens almindelige problematikker. Alderen på disse personer er ligegyldig. Men når det handler om at holde de unges interesse fanget omkring f.eks. sejlklubbens optimistsejlads, så er det vigtigste, at der foregår noget seriøst og fagligt udviklende. Ungerne er jo kommet, af egen fri vilje, for at lære noget!

Hele lørdag formiddag deltog vi i et indslag fra 2 levende og vidende DGI-folk om udvikling af en forening. DGI har udviklet DM i Foreningsudvikling, som løbende følges og evalueres af Syddansk Universitet. De havde rigtig mange fornuftige teorier og historier fra det virkelige liv at dele med os. Særdeles spændende! 

God inspiration til nye aktiviteter

Vi nåede også et par andre indlæg inden vi sidst på eftermiddagen i snestorm begav os hjemover med en masse tanker i hovederne om, hvordan vi også i Lynæs kan gøre ting anderledes for at følge lidt med tiden, gøre vores eksisterende aktiviteter interessante for flere, og for at give plads til at udvikle nye aktiviteter, så vi kan holde fast i vores - heldigvis - mange medlemmer, hvor vi kan se, at gennemsnitsalderen hos os ikke er stigende! Men skal den bevægelse fastholdes og gerne styrkes, så skal vi være villige til at gøre ting vi måske ikke har gjort tidligere, og gøre gamle vaner mere tidsvarende.

Du kan se alle indlæggene på http://www.sejlsport.dk/mere/klubkonferencen.

Henrik P

Læst 1020 gange Senest ændret Onsdag, 30 december 2015 16:25