Alle nyheder

Fredag, 06 november 2015 08:52

KLUBBEN ER MEDLEMMERNE

SKAL VI HA EN STANDERHEJSNINGSFEST TIL FORÅRET, ELLER... ?

Og hvad med juniorerne, skal de overhovedet på vandet i 2016...?

I klubben er der 8 faste udvalg: Sejlerskoleudvalg, Fest- og Aktivitetsudvalg, Juniorudvalg, Turudvalg, Klubhusudvalg, PR-udvalg, Kapsejladsudvalg og Kabysudvalg.  Formændene for udvalgene udgør, sammen med forretningsudvalget, bestyrelsen i klubben. Udvalgene er selve kernen i det arbejde, der bliver lavet i klubben. At udvalgene fungerer, og kan være både visionære og praktiske "håndværkere", er en helt central forudsætning for, at klubben kan fungere som vi alle sammen gerne vil have.

Kom med i det rigtige klubliv

Samtidig er de forskelligartede udvalg også en fantastisk mulighed for medlemmerne til at få afprøvet deres ideer og få lejlighed til at stifte bekendtskab med nye arbejdsområder og skaffe sig kompetencer i forhold til at være med til at lede arbejdet i en organisation. Disse muligheder bliver tit overset, men for de fleste er det jo faktisk en herligt positiv udfordring at få lov til at lave noget, hvor man har indflydelse på tingene og kan være med til at føre de gode ideer ud i livet.

Vær med på generalforsamlingen

Generalforsamlingen er stedet, hvor der bl.a. bliver valgt medlemmer til at deltage i diverse udvalgsarbejder. De fleste udvalg kører rigtig godt, men af hensyn til kontinuiteten i udvalgenes arbejde er det vigtigt, at der løbende kommer nye personer ind. - Et enkelt udvalg, Fest- og Aktivitetsudvalget, vil efter generalforsamlingen være personalemæssigt hårdt ramt, da mange af medlemmerne har valgt at trække sig tilbage efter at have lavet et meget flot arbejde gennem en årrække. Så skal vi være sikre på, at der også de næste år bliver lavet de fester og medlemsaftner, som rigtig mange medlemmer sætter pris på, så skal nogle klubmedlemmer på banen.

Giv det lige en tanke og vær klar til at række hånden op, når dirigenten den 22. november spørger forsamlingen om, hvem der vil være med i F&A. - Går dine interesser mere i retning af andre udvalg, så er du naturligvis også meget velkommen der. Flere af udvalgene kræver ganske mange hænder for at kunne udføre det arbejde, de finder vigtigt. Så der er med garanti også plads til dig!

Vi ses på generalforsamlingen!

Henrik P

Læst 1114 gange Senest ændret Mandag, 23 november 2015 09:36