Alle nyheder

Fredag, 02 juni 2017 19:12

Nye sejleruddannelser – bliv censor gennem Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er klar med ny informationsside om fritidssejleruddannelserne. Samtidig er det nu muligt at søge om at blive censor gennem Dansk Sejlunion.

Fra 1. september 2017 er Dansk Sejlunion bemyndiget til at udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort.

 

Det indebærer blandt andet, at Dansk Sejlunion fra skæringsdatoen skal stå klar med et korps af censorer, som kan forestå teoretiske og praktiske prøver i de sejlerskoler og kursus udbydere, som Dansk Sejlunion samarbejder med.

 

Alle censorer skal godkendes forinden – og til dét formål åbnes der nu for et ansøgningsskema via Dansk Sejlunions hjemmeside, www.sejlsport.dk.  

 

”Vi har travlt frem mod september, derfor vil jeg gerne opfordre kommende Dansk Sejlunion-censorer til allerede nu at udfylde dét ansøgningsskemaet,” opfordrer Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion.

 

Krav til censorer
De fleste censorer, der hidtil har været bemyndiget gennem Søfartsstyrelsen, vil også have mulighed for at fungere som censorer gennem Dansk Sejlunion. Derudover ønsker Dansk Sejlunion at tilknytte nye censorer med de rette kompetencer. Det bliver et krav til alle DS-censorer, at de besidder markant egen erfaring inden for de områder – sejl, motor eller begge – hvor de afholder prøver.  

 

Ligeledes indfører Dansk Sejlunion nye og skærpede krav til censorernes alsidighed. Fra 1. september kan en censor højest betjene samme kursus udbyder tre gange i træk, herefter skal censoren skifte til en anden udbyder. Samtidig kan ingen enkeltudbyder af kurser udgøre mere end højest 25 procent af en censorens virke.

 

Ensartet bedømmelse
Det handler alt sammen om at sikre bredde i relationerne mellem censorer og kursus udbydere.

 

”Vi tror på, at det – sammen med andre tiltag – bidrager til et ensartet bedømmelses niveau, når censorer er forpligtede til at operere på tværs af flere udbydere. Det er i alles interesse, ikke mindst kursisternes,” siger Steen Wintlev.

 

Skemaet til at søge godkendelse som censor via Dansk Sejlunion er at finde nederst på en helt ny informationsside på www.sejlsport.dk om de nye fritidssejleruddannelser. 

 

Du finder informationssiden her    

 

Informationssiden rummer samtidig en lang række øvrige oplysninger om krav, forpligtelser og prøveafholdelse i relation til fritidssejleruddannelserne.

 

 

Knold

Læst 479 gange Senest ændret Mandag, 21 august 2017 17:10