Alle nyheder

Mandag, 05 september 2016 10:49

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende, som udsendes af Søfartsstyrelsen en gang om ugen, skal højne sikkerheden ved sejlads i danske farvande.

Jeg vil indrømme, at jeg - som nok de fleste af medlemmerne - ikke læser Efterretninger for Søfarende grundigt hver fredag, nå de lander i min indbakke. For nylig var der så en sejlerskoleinstruktør, der spurgte en af de klogeste han kender (og jeg blev meget stolt), om hvad følgende overskrift egentlig betyder:

Gældende foreløbige (P) og midlertidige (T) efterretninger.

Og så følger den lange liste med efterretninger, mærket med enten P eller T. - Hvad forskellen er på foreløbige og midlertidige, må de fleste nok nøjes med at gætte på. Iflg. ordbogen betyder de to ord i hvert fald nogenlunde det samme.

Alene ordet "Efterretninger" oser af gammelt, indforstået sludder, som næppe kan være alvorligt, og når man så læser nævnte overskrift er man da overbevist om, at hvis udgiveren virkelig mente, at dette var vigtigt og skulle læses og forstås af alle søfarende, så lever man i en meget anderledes verden end min.

Søfartsstyrelsens forklaring er følgende:

(P). (Preliminary) Foreløbig EfS eller P-meddelelse. Indeholder information om en ny permanent ændring, f.eks. et havnebyggeri eller udlægning af afmærkning. Der vil altid være skrevet et start- og sluttidspunkt på arbejdets udførelse. Forholdet er altid gældende, indtil det er afmeldt (udgår) i en ny efterretning uanset hvilket sluttidspunkt, der måtte stå. Når en P-meddelelse udgår, vil det altid medføre en kortrettelse.

(T). (Temporary) Midlertidig EfS eller T-meddelelse. Advarer mod midlertidige ændringer eller farer, f.eks. skydeøvelser, midlertidige boringer, uddybningsarbejde osv. Der vil altid være skrevet et start- og sluttidspunkt på aktiviteten. Forholdet er altid gældende, indtil det er afmeldt i en ny efterretning uanset hvilket sluttidspunkt, der måtte stå. Dog vil skydeøvelser og kapsejladser ikke blive afmeldt, men udgår automatisk, da der ikke er sket nogen fysisk ændring.

Jeg måtte læse teksten mere end én gang kan jeg godt røbe. Er også blevet mere tyndhåret i nakken af at klø mig sammesteds. Jeg har forsøgt at lave en oversættelse, som jeg oprigtigt håber kan bringe et forklarelsens lys over de mange både i Lynæs og omegn:

En foreløbig efterretning er en efterretning om noget, der er af blivende karakter (f.eks. en ny havnemole), hvor der senere vil komme en søkortrettelse magen til den foreløbige efterretning.

En midlertidig efterretning er en besked om noget, der er midlertidigt, altså begrænset til en angiven periode, hvorefter verden vil være som før den midlertidige efterretning. Kunne være oplysning om en kapsejlads eller skydeøvelse, som jo "går over" af sig selv.

Forklaringen er afgivet uden garanti for at være fuldt dækkende, endsige bare nogenlunde korrekt, og indholdet er ikke på nogen måde ansvarspådragende for klubben, PR-udvalget eller skribenten, og skal anvendes med største forsigtighed.

Efterretninger for Søfarende kan du se her: http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/EfS/Current3/2016%20PogT%2035.pdf.

Henrik P

 

 

Læst 1128 gange Senest ændret Torsdag, 06 oktober 2016 20:05