Alle nyheder

Onsdag, 21 september 2016 17:21

AFLYST - Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs

AFLYST

 

Sejlklubben Lynæs
indbyder til
Klubmesterskab for Sejlklubben Lynæs
Sejles efter DH

d. 24. september 2016

 

 

INDBYDELSE

 

1

REGLER

1.1

 

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

 

 

1.2

Reglerne er ændret således:

  • Regel 35, A4 og A5 ændres således, at både der ikke fuldfører inden for 180 minutter efter første båd, noteres ”ikke fuldført”.
  • Indledningen til Del 4 ændres således, at kravet om redningsvest, når signalflag Y er vist, ikke kun gælder, når der kapsejles.
  • Regel 44.1 ændres således, at to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf.
  • Regel A4 og A5 ændres således, at både, der starter senere end fire minutter efter startsignalet, noteres ”ikke startet”.

De præcise formuleringer af ændringerne vil fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelserne kan også ændre andre kapsejladsregler.

 

3

DELTAGELSE OG TILMELDING

3.1

Stævnet er åbent for følgende både: DH både.

3.2

Der gælder i øvrigt følgende begrænsninger i retten til at deltage: ingen.

3.3

 

Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde tilmeldings-blanketten og betaling af  indskuddet på www.lynaes.dk senest 20. sep. 2016

3.4

Senere tilmeldinger accepteres på følgende betingelser: Et ekstra indskud på kr. 200,-

 

4

INDSKUD

4.1

Indskuddet udgør:

Klasse                                Indskud

DH                                      kr. 150,-

4.2

Øvrige gebyrer:

Tilmelding efter d. 20. sep. 2016 tillæg kr. 200,-

 

5

TIDSPLAN

5.1

Registrering:

Dato 24. sep.

Tid kl. 7.30-8.30

Sted: Sejlklubben Lynæs

Skippermøde d. 27. sep. Kl 8.30

5.4

Varselssignalet for den første sejlads er planlagt afgivet kl. 9.40

 

På stævnets sidste dag vil der ikke blive afgivet varselssignal senere end kl. 11.30

 

6

MÅLING OG KONTROL

Gyldigt målebrev eller klassebevis skal af DH-både dokumenteres ved registrering.

 

7

SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne fås ved registreringen og/eller www.lynaes.dk

 

8

STED

 

Stævnet gennemføres fra Lynæs Havn.

 

 

9

 

BANERNE

Der sejles på distance baner. Længde 20. sømil.

 

10

STRAFSYSTEMER

 

Regel 44.1 er ændret, så to-runders-straffen erstattes af en en-rundes-straf

 

11

POINTGIVNING

 

Der anvendes lavpointsystemet som beskrevet i Tillæg A.

 

 

12

LEDSAGEBÅDE

Holdledere, trænere og andre ledsagere, må ikke sejle på banesiden  af startlinen efter 1. klar signal.

 

13

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

 

14

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og lignende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde efter klarsignalet til den første sejlads og indtil efter sidste sejlads.

 

15

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

 

16

PRÆMIER

Der uddeles følgende præmier: For kapsejler 1 præmie for hver 3. båd  i hvert løb.

                                                  

17

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne, såvel kapsejlende som flagsejlende, deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

18

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning. Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver forsikringsbegivenhed:

-10 mill.kr. ved personskade

-2 mill.kr. ved tingskade.

 

 

Det er muligt at bestille morgenmad og smør selv madpakke .

 

Tilmelding: Klik her for at tilmelde din båd og gaster.

 

Knold

Læst 1010 gange Senest ændret Mandag, 26 september 2016 19:03