Alle nyheder

Tirsdag, 10 oktober 2017 00:00

Rejsegilde

Vi har afholdt rejsegilde for kajakhotellet

I dag d. 10/10 deltog mange i vores rejsegilde. De kunne nyde både øl, vand, pølser og hjemmelavet kransekage - alt som tradition foreskriver.

 

 Som det ses hyggede alle sig :-)

Vor formand Hans-Kurt Andersen holdt tale:

Rejsegilde ved kajakhotellet

Jeg vil gerne på klubbens vegne byde alle velkommen til rejsegildet for kajakhotellet.

Det er en stor glæde at se, at så mange har fundet tid til at komme.

Dette hus er skabt af kærlighed til det, der knytter os sammen – aktiviteter på vandet. Det unikke ved dette hus er, at arbejdet er udført på helt frivillig basis. De medlemmmer, der har stået for byggeriet, har skabt noget, der får stor betydning for klubben.

Det har været en fornøjelse at se, hvor der er kommet nyt liv i klubhuset. Det er naturligvis ret intenst her i byggeperioden, men jeg tror, at byggeriet har medvirket til at mange kajakroere i højere grad føler sig som medlemmer i den fusionerede klub og det kan vi kun se på med stor glæde.

Jeg lagde mærke til, at da grunden skulle støbes, blev forskallingen svøbt i plastfolie. Når betonen havde hærdet, kunne forskallingen pakkes ud og de endnu helt rene plader anvendes andet sted i bygningen. Mickie Mouse ville have sagt, at der havde han slået to fluer med et smæk.

Nogle har forstand på at tegne bygningen, på indkøb af materialer, nogle har forstand på træarbejdet, med at får bygningen op at stå, rejse spær og lægge tag og det er vel nok den mest synlige del af arbejdet, men hvis ikke yderbeklædningen imprænieres godt og males grundigt holder den ikke længe i vores klima. Det er i høj grad kajakpigernes fortjeneste.

Når bygningen står færdig er der 72 enkeltværelser, med bad på gangen og vil man have morgenmad, må man selv sørge for den.

HORESTA Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ville ikke give dette hotel mange kokkehuer, men som kajakhotel, der er det et 5 stjernet hotel.

De frivillige, og det gælder alle, har skabt en bygning af stor værdi for en relativ lille sum penge. Forskellen mellem den pris, som det ville have kostet at opføre denne bygning på det almindelige marked og den sum, som klubben investerer i den, er værdien af de frivilliges samlede arbejde og det er ikke småpenge.

Jeg vil slutte med at lykønske de frivillige og ikke mindst klubben med dette særdeles synlige aktiv for klubben.

 

Også Jørgen Bøe holdt tale:

Kære allesammen.

Velkommen til rejsegildet på Kajakhotellet .

Lad min lige resumere hvordan vi er kommet hertil, hvor vi står sammen i dag. Lynæs Qajaq (LQ) har været på Lynæs Havn siden etablering af klubben i 1995.

Lokalemæssigt har klubben flyttet rundt og lejet sig ind i forskellige lokaler, og har ikke haft klubhus eller møderum. I foråret 2016 satte vi os for at undersøge mulighederne for at komme i egne og mere permanente lokaler. Denne undersøgelse resulterede i at det mest realistiske ville være at samarbejde med en allerede etableret klub på havnen. Sejlklubben var meget positiv overfor vores ønsker og i eftersommerren 2016 begyndte vi sammen at planlægge det indhold som en fusion kunne få, herunder bygning af kajakhotel med plads til 70-80 kajakker.

En styregruppe med medlemmer fra begge klubber gik herefter i gang med at beskrive processen. De helt centrale spørgsmål har været selve byggeprojektet, og økonomien. Ligeledes har vi været meget opmærksomme på de bløde værdier, hvordan skaber vi et fællesskab mellem medlemmer fra hver sin klub.

Hver gruppe - byggegruppen, økonomigruppen, gruppe for fællesskabet, pontonbroen, har seriøst bidraget til at vi endelig d. 26.08 kunne vedtage fusionen mellem Sejlklubben og Kajakklubben.

Allerede den 27.08, tog vi det første spadestik til Kajakhotellet.

Forudsætningerne for at bygge dette Kajakhotel, har været at økonomien var baseret på den opsparing som LQ havde, samt at alle der ønsker en kajakplads giver et indskud på 2.500 kr. som et engangsbeløb.

Den anden og meget væsentlige forudsætning har været at selve byggeriet måtte være 90% opført af medlemmerne i den fusionerede klub. At alle fra den tidligere kajakklub der måtte ønske at fusionere og få en kajakplads, også skulle lægge arbejdskraft, svarende til det antal byggetimer som byggegruppen estimerede at byggeriet vil vare delt op i antallet af medlemmer. Herefter satte byggegruppen en plan op med byggeopgaver fordelt på et antal dage svarende til den forventede byggetid.

At vi er kommet så langt med byggeriet nu, skyldes ikke mindst at medlemmer fra Sejlklubben med særlige kompetencer Henrik og Peter, i samarbejde med Svend har ledet byggeriet. De har givet ikke byggekyndige instruktioner og opgaver så de kunne føle sig nyttige og værdifulde i byggeprocessen. Det er en gave vi ikke byggekyndige er taknemmelige for, og som vi håber at kunne give tilbage på, når mulighederne byder sig.

Når jeg ser tilbage på processen er alt det der er gået godt indtil nu, og som vil føre os endeligt i mål, værd at beskrive og dele med andre der måtte ønske at gøre som vi. For mig er der ingen tvivl om at forenings Danmark er noget helt specielt. At vi med vores rødder og organisering i foreninger, kan løfte vigtige opgaver til gavn for den folkelige idræt og samvær på tværs af alder og sociale skel. Lad os invitere indenfor og dele vores begejstring for sejllands og
kajakroning. Lad os dele vores ideer og viden med den der kunne tænke sig at gå vores vej.

Først og fremmest er det tag vi står under og det klubhus vi nu skal dele, en ramme og udgangspunkt for oplevelser, samvær og nærvær.

Slutteligt vil jeg lykønske alle, der har ønsket at dette byggeri skulle realiseres, at fusionen var en god ide. Tillykke til alle der har brugt tid og kræfter, og forsat god arbejdslyst med resten af opgaven.

 

Svend Mortensen sagde også et par ord:

Det vi står i er fysisk de ”45 friske flittige nyhåndværkeres værk”. Jeg er vildt imponeret, og stolt. Vi er lige på tidsplanen, måske et par dage foran, takket være alle jer . Og det gjort med så stor flid og så meget humør, i sol, blæst og regn. Dag ud og dag ind.

Før fusionen blev vedtaget var der enighed om at satse kajakklubbens sammensparede penge og tid på dette her, og vi gav hinanden håndslag på, at alle ville deltage i byggeprocessen. Det løfter er holdt så overbevisende og flot. Vi har efter fusionen fået en professionel opbakning fra sejlklubbens formidable torsdagshold, med Henrik Simonsen og Peter Müller i spidsen, arbejdende næsten hver dag. De er stor part at succesen, helt suverænt,og umulige at undværer. De to er i styregruppen sammen med Palle Jørgensen der lige nu lægget taget, Leif Rygaard vores mandskabsgeneral, på de 29 arbejdshold, og undertegnede, sammen med Henning Arvais u-undværlige gode råd.

Forplejningen står grupperne selv for, der har vi måske været rigeligt sparsomme, men kernen i forplejningen er ”Hjemmebag”, og det allerbedste hold indtil nu er suverænt… ligesom i vild med dans, en lille pause…….Susanne Grøn, med sit weekendhold på 8 malere og 4 tømrer der nassede sig ind. Pigerne gav en super forplejning for 38 kroner, per person, for hele den smaddersjove og meget arbejdsomme weekend.

Jeg har i processen trukket på så mange, og der er aldrig nogen der har sagt nej. Det får solen til at skinne på selv den mest grå dag. B.A Peter Christiansen, der lige nu knokler med de mange mange meter zink inddækninger.

De professionelle vi har med at gøre har vært meget hjælpsomme, og økonomisk venlige. Det er Lars Woss på de 20 tons beton m.m. og maler Claus Ratche , hvor vi får malingen fra, og inst. Preben Lyngbæk.

Jeg ved at vi går rigere ud af det, fordi vi har bevist at vi kan så meget….Når vi står sammen, er vi ikke nogen… så er vi dem der kan det og gør det suverænt.

Et trefoldigt leve for kajakhotellet.

 

 

 

 

 

 

Knold

Læst 577 gange Senest ændret Torsdag, 07 december 2017 19:59