Alle nyheder

Tirsdag, 24 marts 2015 10:06

DET SKAL JUNIORERNE I 2016

SÅ HAR JUNIORUDVALGET FÅET PLANLAGT, HVAD DER SKAL SKE I JUNIORAFDELINGEN I DEN KOMMENDE SÆSON
                                                   SÆSONPLAN 2016

 

Måned

Dato

Tidspunkt

Aktivitet

 

 

April

18.

Kl. 19

Forældremøde, oplæg til sejlersæson, funktionsbeskrivelser

24.

Kl. 10 - 15

Klargøring af joller. Husk mor og far

Tilmelding til David pr. sms 26 21 48 51

30.

Kl. 10 - 15

Klargøring af joller. Husk mor og far

Tilmelding til David pr. sms 26 21 48 51

30.

Kl. 15

Standerhejsning med fælles spisning i klubben om aftenen

Maj

Mandage

Kl. 18-20.30

Sejlads

7.

Kl. 11-15

50 års jubilæet for sejlklubben kl. 10-15. 

17

 

Stævne i Frederikssund

29.

Kl. 10-16

Havnens dag arrangement med aktiviteter på Lynæs Havn

 

 

Juni

Mandage

Kl. 18-20.30

Sejlads

14.

 

Stævne i Kalundborg

20.

Kl. 18-20.30

Sidste sejlads inden sommerferien

29.

 

Sommerferie

Juli-August

27. juni-1.august

-

Sommerferie – ingen sejlads

Uge 31

 

Sommer camp i Frederikssund

 

August

8.

Kl. 18-20.30

1. Sejlads efter sommerferien

Mandage

Kl. 18-20.30

Sejlads

30.

 

Sydfjordsstævne Herslev Sejlklub

 

 

September

Mandage

Kl. 18-20.30

Sejlads

12.

 

Kredsstævne, Holbæk Sejlklub

24. og 25.

 

Stævne – Harboe Cup, Skælskør

28.

Kl. 18-20.30

Sidste sejlads sæson 2016

Oktober

3.

Kl. 10-15

Afrigning og fælles frokost, detaljer følger senere

 

Ca. Program for Isefjordkredsen (Isefjorden og Roskilde Fjord)

Måned

Dato

Sted

Aktivitet

Maj

17.

Frederikssund

Stævne

Juni

14.

Kalundborg

Stævne

Juli + August

1/8 – 7/8

Frederikssund

Sommer camp

August

30.

Herslev

Sydfjordsstævne

 

September

12.

Holbæk

Kredsstævne

24-25

Skælskør

Stævne Harboe Cup

Evt. andre arrangementer eller ændringer orienteres løbende per e-mail eller Facebook Sejlklubben Lynæs.

Læst 2262 gange Senest ændret Mandag, 11 april 2016 17:44