Alle nyheder

Torsdag, 31 oktober 2013 14:33

AFRIGGER-LOTTERIET GAV KASSEN!

KLUBBENS STORE "AFRIGGER"-LOTTERI

Igen i år blev der afholdt amerikansk lotteri i forbindelse med afriggerfesten til fordel for Jens Chr. Jensens Rejsefond. Som noget nyt blev der forsøgt salg af lodder allerede om eftermiddagen efter standernedhaling, hvilket dog viste sig ikke at være en succes. De fleste, der deltog ved standernedhalingen, kom direkte fra vinterklargøring, og de havde derfor – meget naturligt – ikke tænkt på at have penge på sig. Andre ville hellere købe lodderne til festen, og det gjorde de så, til stor glæde for fonden.

Traditionen tro havde ”vores” sponsorer doneret nogle rigtigt gode effekter til lotteriet, og det var vi i fondsudvalget naturligvis meget glade for at kunne ”slå stort op” både på klubhusets ene væg og med min, Hanne Simonsens, kraftfulde stemme under festen.

Lynæskøbmanden havde givet 2 flasker god rødvin.

Lynæs Marinecenter/Nautisk udstyr, Lynæs, havde givet dels en kogebog, ”Mad og frihed”, dels en kasse ”Cobble Stone”.

”LE PETIT SALON”, Søndergade 50, Lynæs, havde givet en herre- eller dameklipning, og gavekortet var vedlagt et hårplejemiddel.

”Henriks kageruller” havde givet 1 stk. kagerulle, og

Preben Hansen havde sponsoreret en bådoptagning eller –isætning.

Alle gevinsterne gjorde stor lykke hos vinderne, og det var en god oplevelse at høre, hvordan alle sponsorerne blev talt om, og blev rost; det gik for eksempel op for mig, i den forbindelse, at vi var flere til stede, der med stor tilfredshed bliver klippet i ”LE PETIT SALON” i Søndergade.

Til gruppen af sponsorer kan tilføjes Peter Müller, som vandt gavekortet fra Preben Hansen. Peter er i den situation at han selv optager og isætter sin båd, og han satte derfor straks gavekortet på auktion til fordel for ”Rejsefonden”. Denne flotte gestus betød en merindtægt på 850 kr.! Tak for det.

Lotteriet gav således et ekstraordinært stort beløb til ”Rejsefonden”, som mandag den 28/10 kunne indsætte 3.051,50 kr. efter fratræk af udgift på 100 kr. til køb af lodder.

Vi siger sponsorerne et STORT TAK for deres donationer. Pengene vil der blive købt værdipapirer for, idet det er udbyttet af fondens faste værdier, der udloddes til gavn for juniorernes deltagelse i stævner rundt omkring i landet.

De udtrukne lodders farve samt litra offentliggøres neden for af Henrik Pedersen, som stod for tillidshvervet med at holde rede på disse ting. Det kan dog tilføjes at alle gevinsterne faldt hos festens deltagere.

Som det sidste vil jeg sige Fest- og Aktivitetsudvalget tak for en dejlig aften med god mad og musik. I gør det bragende godt; tak for det.

Hanne Simonsen

RESULTAT af lodtrækningen:

2 flasker god rødvin fra Lynæskøbmanden: Røde lodder, litra B, nr. 55
"Mad og frihed" fra Lynæs Marinecenter: Grønne lodder, litra A, nr. 15
Cobble Stone fra Lynæs Marinecenter: Hvide lodder, litra E, nr. 1
Kagerulle fra Henriks Kageruller: Grønne lodder, litra E, nr. 65
En klipning og plejemiddel fra Le Petit Salon: Orange lodder, litra F, nr. 59
Bådoptagning fra Preben Hansen: Orange lodder, litra F, nr. 11.

Notarius officinalis kontrolatus 

Læst 1435 gange Senest ændret Torsdag, 05 december 2013 15:50